0 Udostępnień

Zastanawiasz się, jaki sposób udokumentowania zakupu samochodu jest bardziej korzystny? O ile sprzedający jest płatnikiem VAT, wyjścia są dwa – zakup na fakturę VAT lub na fakturę VAT-marża. Z czym to się wiąże?

Zakup samochodu na fakturę VAT

Zakup samochodu na fakturę VAT ma dwie podstawowe zalety. Pierwsza z nich ucieszy tylko kupujących, którzy sami płacą podatek VAT, natomiast druga ucieszy również tych, którzy nie są płatnikami tego podatku. 

Jeśli jesteś czynnym płatnikiem VAT, zakup na fakturę będzie się wiązał z możliwością odliczenia podatku od zakupu, zgodnie z kwotą podatku wyszczególnioną na fakturze. W jakiej wysokości? To zależy.

Jeśli zamierzasz korzystać z samochodu zarówno w celach prywatnych, jak i służbowych, wtedy możesz odliczyć połowę tej kwoty. Czyli z prostego rachunku wychodzi, że dzięki temu wróci do Ciebie 11,5 proc. środków wydanej na zakup (23% : 2).

Jednak po spełnieniu pewnych warunków (wykorzystanie jedynie w celach firmowych, zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26, prowadzenie kilometrówki, sporządzenie regulaminu użytkowania pojazdu) będziesz mógł odliczyć 100 proc. Podatku, czyli do twojej kieszeni wróci 23 proc. kwoty poświęconej na zakup auta. 

Druga zaleta to uniknięcie płacenia podatku PCC. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność, czy nie jesteś czynnym płatnikiem VAT, zakup samochodu na fakturę zwalnia Cię z obowiązku płacenia podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) w wysokości 2 proc. wartości zakupu. 

PCC przy zakupie samochodu – tutaj znajdziesz więcej informacji o tym podatku

Zakup samochodu na fakturę VAT-marża

W tym wypadku przy zakupie też otrzymujesz fakturę, jednak różni się ona nieco od zwykłej faktury VAT. Nie ma na niej bowiem wyszczególnionej kwoty podatku VAT. W kosekwencji od zakupu nie odliczysz tego podatku. Na pocieszenie pozostaje fakt, że taki rodzaj faktury także zwalnia z obowiązku uiszczania podatku PCC. 

Faktura VAT, VAT-marża a amortyzacja samochodu

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą istotna może być także kwestia odpisów amortyzacyjnych (o ile nabywca po zakupie “na firmę” zdecyduje się ująć samochód w ewidencji środków trwałych). W przypadku faktury VAT podstawą do wyliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych (wartość początkowa pojazdu) stosuje się kwotę netto, natomiast w przypadku faktury VAT-marża podstawą będzie kwota brutto. 

Jak widać dzięki temu miesięczny odpis amortyzacyjny będzie wyższy niż w przypadku zakupu na fakturę VAT, co może częściowo zniwelować stratę wynikającą z niemożności odliczenia VAT przy zakupie. 

0 Udostępnień